Quy trình thiết kế nội thất – shomesg

OIU9PR0

Quy trình thiết kế nội thất tại SHOMESG.vn

  • Tiếp nhận thông tin khách hàng
  • Lên phương án thiết kế hợp lý theo yêu cầu khách hàng
  • Trình bản demo cho khách hàng xem
  • Chỉnh sửa bản thiết kế lần 2 theo yêu cầu của khách hàng
  • Trình bản demo sản xuất cho khách hàng
  • Chuyển qua bộ phận sản xuất